درباره انجمن

معرفی انجمن نورد کاران فولادی ایران

انجمن نورد کاران فولادی ایران به منظور احقاق حقوق و خواسته های تولید کنندگان مقطع طویل فولادی پس از طی و طی فرآیند قانونی و ضمن دریافت مجوز از هیات نظارت راهبردی تشکل های اتاق بازرگانی ایران مبنی بر تاسیس و ثبت “انجمن نورد کاران فولادی ایران” ،با برگزاری نخستین مجمع این انجمن در محل اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد.

در نخستین مجمع انجمن نوردکاران فولادی ایران که در تاریخ ۱۱ تیر ماه سال ۱۳۹۹ تشکیل شد ، اساسنامه انجمن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.همچنین، انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان و تعیین ورودی و حق عضویت و انتخاب روزنامه رسمی از دیگر مواردی بود که در نخستین جلسه نوردکاران مطرح و تصمیم گیری شد.

در حال حاضر این انجمن ۶۵ عضو داشته و محدودیتی برای گرفتن عضو ندارد و همه نوردکاران می توانند در این انجمن عضو شوند .

در نخستین جلسه مجمع این انجمن که با حضور ۳۸ عضو برگزار شد و در اولین رای‌گیری «انجمن نوردکاران فولادی ایران»احمد خوروش ،سیدعلی محمد ابوئی مهریزی ،کریم رحیمی ،مصطفی عبدالهی ،کریم سلیمی،،سیداحمد رضوی نیک و امید اسماعیل ظفر به عنوان اعضلی هیات مدیره و احمد امینی‌فر و محمد عبدی به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره منتخب شدند .

همچنین مجید سعیدیان به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا سروی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

اعضای انجمن نورد کاران فولادی ایران ، تولید ۱۶ میلیون تن مقاطع فولاد ایران را به عهده دارند که این میزان حدود ۹۰ درصد تولید فولاد ایران را شامل می شود.

اعضای هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با آرای اکثریت اعضا برای مدت سه سال برگزیده شدند.

 

احمد خوروش

رئیس هیات مدیره

 

سیدعلی محمد ابوئی مهریزی

نایب رئیس هیات مدیره

 

مصطفی عبدالهی

خزانه دار و عضو هیات مدیره

 

دکترکریم رحیمی

 عضو هیات مدیره

کریم سلیمی

عضو هیات مدیره

 

دکتر سیداحمد رضوی نیک

عضو هیات مدیره

 

امید اسماعیل ظفر

عضو هیات مدیره

احمد امینی‌فر و محمد عبدی به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره

مجید سعیدیان

بازرس اصلی

غلامرضا سروی

بازرس علی البدل

رضا قنبری

دبیر