- انجمن نورد کاران فولادی ایران - https://navardnews.com -

آخرین تغییرات قیمتی در بازار میلگرد عراق

تقاضا میلگرد در بازار داخلی عراق نسبت به پیش از سال نو بهبود داشته و‌افزایش عمومی بهای مقاطع طویل رشد قیمت های محصولات داخلی و‌ وارداتی را درپی داشته است.

در آخرین معاملات میلگرد دو محموله ی ۵ هزار تنی ایران ۵۳۰ و ۵۴۰ و یک محموله ۱۰ هزارتنی یکی از تولیدکنندگان مطرح ایرانی ۵۵۰-۵۵۵ دلار/ تن نهایی شد که نسبت به پیشنهادات ۵۲۰-۵۳۰ دلار/ تنی هفته ی پیش افزایش دارد.

میلگرد ترکیه در بغداد ۸۰۰ دلار/ تن، میلگرد اکراین ۹۰۰ دلار/ تن و میلگرد ایران با نازلترین قیمت ۶۵۰ دلار/ تن EX-Warehouses معامله می شود. میلگرد وارداتی در عراق مشمول ۹۰ دلار/ تن عوارض وارداتی می باشد.

بهای میلگرد داخلی در بازار عراق در رنج ۷۵۰-۷۸۰ دلار/ تن EXW قرار دارد و از طرف برخی تولیدکنندگان کوره IF در سطح ۶۸۰-۷۰۰ دلار/ تن EXW ارایه می شود.