- انجمن نورد کاران فولادی ایران - https://navardnews.com -

بیانیه مشترک پنج تشکل زنجیره فولاد ایران

نورد نیوز [1] : امروز ۱۶آذر ماه، نشست صمیمانه ای بین اصحاب رسانه و ۵ گروه زنجیره فولادی در نمایشگاه بین المللی تهران [1] برگزار شد. این جلسه  با حضور احمد خورورش،رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران [1]، مهرداد اکبریان،رئیس انجمن سنگ آهن ایران ،آنوش رحام دبیر سندیکای لوله وپروفیل فولادی  و ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تشکیل شد. در انتهای جلسه و پس از سخنرانی نمایندگان ۵ تشکل  و سایر حضار و خبرنگاران حاضر در جلسه، بیانیه ای مشترک از سوی ۵ تشکل نامبرده با متن ذیل قرائت شد:

بیانیه مشترک پنج تشکل زنجیره فولاد ایران به تارخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰

با عنایت به منویات و تدابیر مقام معظم رهبری در امر اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولیدکنندگان کشور و فرمایشات مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مشارکت جامعه تولیدکنندگان کالا و خدمات در تصمیمات مسئولین امر،پنج تشکل فولادی ایران پس از بررسی و پژوهشهای عمیق و بهره برداری از تجارت ارزنده پیش کسوتان تولید و دانش متخصصان این صنعت به شرح زیر بیانیه ای صادر و اعلام میدارد:

  1. ضرورت دارد تصمیمات اقتصادی دولت با مشارکت بخش خصوصی و قوانین و مقررات علم اقتصاد که قرنها بیشینه دارد و تجربه ایست جهانی، اتخاذ شود و از صدوردستورالعملها و بخشنامه های خلق الساعه پرهیز شود.
  2. فراهم نمودن زمینه و بستر ویژه برای مشارکت تولیدکنندگان در راستای ارتقاء توان نظام تولید کشور با رویکرد اشتغال زایی، صادرات و ارزآوری و حفظ و ارتقاء ارزش افزوده و قبل از هر چیز تامین و تدارک بازار داخل کشور.
  3. ضرورت پاسخگویی و پذیرش تبعات تصمیمات و اقدامات مسئولین امر در مقاطع مختلف زمانی و ارزیابی آثار عملکرد آنان بر اقتصاد کشور بصورت نظام مند و مستمر توسط مسئولین نظارتی کشور.
  4. توزیع متوازن و عادلانه یارانه های پیدا و پنهان بخشهای مختلف تولید در سراسر زنجیره تولید فولاد متناسب با ارزش افزوده حاصل از فعالیت هر بخش از چرخه تولید فولاد.
  5. اهتمام جدی دولت محترم با اولویت به تامین مواد اولیه و نیاز صنایع داخلی به جهت رونق دهی و توسعه تمامی حلقه های زنجیره فولاد کشور و ایجاد ساختار برای رسیدن به قیمت منصفانه در صنایع پایین دستی با توجه به میزان ارزش افزوده در این زنجیره به منظور حفظ استقلال اقتصادی کشور.
  6. ایجاد شورای عالی آهن و فولاد، با مشارکت همه فعالین زنجیره فولاد و تصمیم سازی و ایفای نقش تخصصی و دلسوزانه در سیاست گذاریهای صنعت فولاد کشور.
  7. جلب نظر و اراده دولت محترم در ایجاد بستر مشارکت و اخذ نظرات کارشناسانه تشکلهای حاضر در اجرای دستورالعملهای وزارت محترم صمت در بازار فولاد کشور به ویژه پنج تشکل حاضر.
احمد خوروش

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران

مهرداد اکبریان

رئیس انجمن سنگ آهن ایران

حمیدرضا رستگار

رئیس اتحادیه آهن و فلزات ایران

کریم رحیمی

رئیس انجمن نوردکاران آذربایجان شرقی

آنوش رحام

دبیر سندیکای لوله وپروفیل فولادی