- انجمن نورد کاران فولادی ایران - https://navardnews.com -

حضور انجمن نوردکاران فولادی ایران در نمایشگاه متافو