۱۰۰

فولاد خراسان

نیک صدرای طوس

نیک صدرای توس

آهن و فولاد  تلفن 05132400190-6  آدرس مشهد-کیلومتر22 جاده قوچان-شهرک صنعتی فناوریهای برتر http://com/complexes/140
۱۰۰

پارت نورد لاهور